Pin máy trợ thính S10 Signia

Mã sản phẩm
0104063006000036
90.000 VNĐ
Hạn sử dụng
2023
Nhà sản xuất
Siemen - Signia
Kích thước
3,6 x 5,8mm
ĐVT
Vỉ 6 viên
Mã tương đương

DA10, 230HPX, AC230E, AC230, L10ZA, 10A, 10AE, R10ZA, B20PA, ME10Z, PR230, HPR70