Pin máy trợ thính S13 Signia

Mã sản phẩm
0104063006000050
90.000 VNĐ
Hạn sử dụng
2023
Nhà sản xuất
Siemen - Signia
Kích thước
5,4 x 7,9mm
ĐVT
Vỉ 6 viên
Mã tương đương

13A, A13, 13AE, 13, DA13, 13HPX, AC13, P13, PR13H, ZA13, PR48, B0134, B26PA, DA13H, DA13N, 13HP, AC13E, AC13EZ, ME8Z, L13ZA, W13ZA, S13A, 13SA, 13ZA,CP48, PR13, 13P