Vỉ 5 viên pin Maxell SR920 / 371 PRO

Mã sản phẩm
SP000349
130.000 VNĐ
Hạn sử dụng
12 - 2027
Nhà sản xuất
Maxell
Kích thước
9.5 x 2.0 mm
ĐVT
Vỉ 5 viên
Mã tương đương

SONY SR920SW, Panasonic SR920SW, Maxell SR920SW, Seizaiken SR920SW, Energizer 371,  Renata 371, Varta V371,  Bulova 605, Citizen 280-31, Omega 9929, Orient 080-D30, Seiko SB-AN

SONY SR920W, Panasonic SR920W, Maxell SR920W, Seizaiken SR92SW, Energizer 370,  Renata 370, Varta V370,  Bulova 620, Citizen 280-51, Omega 9945, Seiko SB-BN, Timex Z, SR 920 SW