Vỉ 5 viên pin Maxell SR927 / 395

Mã sản phẩm
SP000353
180.000 VNĐ
Nhà sản xuất
Maxell
Kích thước
9.5 x 2.7 mm
ĐVT
Vỉ 5 viên
Mã tương đương

SONY SR927SW, Panasonic SR927SW, Maxell SR927SW, Seizaiken SR927SW, Energizer 395,  Renata 395, Varta V395,  Bulova 610, Citizen 280-48, Omega 9930, Orient 080-D25, Seiko SB-AP

SONY SR927W, SONY SR927, Panasonic SR927W, Maxell SR920W, Seizaiken SR92W, Energizer 399,  Renata 399, Varta V399,  Bulova 613, Citizen 280-44, Orient 080-D19 , Seiko SB-BP, Timex W