Vỉ 10 viên pin pin LR1130 Mitsubishi

Mã sản phẩm
SP000050
50.000 VNĐ
Hạn sử dụng
2024
Nhà sản xuất
Mitsubishi
Kích thước
11,6 x 3,1 mm
ĐVT
Vỉ 10 viên
Mã tương đương

SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, V389, D389, S1131E, GP389, AG10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR55, LR1130, GP189, LR54, SG10