Pin tiểu Panasonic AA Evolta LR6EG

Mã sản phẩm
8887549315688
40.000 VNĐ
Nhà sản xuất
Panasonic
Kích thước
14.5 x 50.5mm
ĐVT
Vỉ
Mã tương đương

R6, R06, MN1500, MX1500, PC1500, AM3, UM3, UM-3, HP7, 15AC, 15A, E91, EN91, 815, AL-AA, ALAA, 7524, HR6, HR06, LR06, LR6, X91, PC1501