Pin tiểu LR6 Philips Alkaline vỉ 2 viên

Mã sản phẩm
8712581544195
20.000 VNĐ
Hạn sử dụng
8-2025
Nhà sản xuất
Philips
Kích thước
14.5 x 50.5mm
ĐVT
Vỉ 2 viên
Mã tương đương

R6, R06, MN1500, MX1500, PC1500, AM3, UM3, UM-3, HP7, 15AC, 15A, E91, EN91, 815, AL-AA, ALAA, 7524, HR6, HR06, LR06, LR6, X91, PC1501,LR6P2B/97