Pin 3v Lithium CR2 Energizer

Mã sản phẩm
8888021300208
85.000 VNĐ
Hạn sử dụng
12 - 2030
Nhà sản xuất
Energizer
Kích thước
17 x 34.5mm
ĐVT
Vỉ 1 viên
Mã tương đương

DLCR2, DLCR2B, RLCR2, KCR2, EL1CR2, RLCR2-L, CR-2, 5046LC, DLCR2, CR-2, CR2