Pin Lithium 6v 2CR5 Camelion

Mã sản phẩm
873999002832
0 VNĐ
Hạn sử dụng
2024
Nhà sản xuất
Camelion
Kích thước
33,5 x 16,5 x 44,5mm
ĐVT
Viên
Mã tương đương

245, DL245, 2CR5M, 2C-R5, DL2CR5, 5032LC, DL345, EL2CR5, EL2CR5BP, KL2CR5, KL2CR5-1, 2CR5MPA1B