Màng cong thay thế máy cạo râu Panasonic ES-SL10

Mã sản phẩm
202309201516
650.000 VNĐ
Kích thước
Tiêu chuẩn
ĐVT
Bộ
Mã tương đương

Phụ kiện thay thế màng lưới  máy cạo râu Panasonic WES 9087 ;  ES-WSL3D ; ES-ST6P-S ; ES-ST2N-R ; ES8954P ; ES-ST2R-R

ES-ST2N-W ; ES-RT46-S ; ES-ST2R-W ; ES-ST37-S ; ES-LT20-S ; ES-LR34-A ; ES8954 ; ES-RL15-A ; ES-EST8R-A ; ES-CLT3E1

ES9068

Mô tả

Màng lưới thay thế được cho nhiều dòng máy : Panasonic WES9087 WES9068 ES8101 ES-ST23 ES-ST25 ES8116 ES-GA21 ES-GA4 ES8255